- ÇİSK (ÇEVRE - İSİG - KYS) POLİTİKAMIZ

Müşterilerimizin / Paydaşlarımızın beklentileri doğrultusunda, Ulusal – Uluslararası standartlarca belirlenmiş koşullar çerçevesinde, insan ve çevre emniyetini gözeterek inşaat projelerini gerçekleştirmek

 • SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMAK
 • YALIN YÖNETİM
 • YALIN ÜRETİM

İlkelerine bağlı kalarak, müşteri / PAYDAŞ beklentilerini en iyi şekilde algılayarak MÜŞTERİ / PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ ve SADAKATİNİ artan trendle MUHAFAZA ETMEK.

  İnsan kaynağımızı;
 • EĞİTİMLİ
 • KATILIMCI
 • ÇÖZÜM ÜRETİCİ
 • EKİP RUHLU

olarak YETİŞTİRMEK ve ÇİSK/Toplam Kalite Yönetimini SÜREKLİ KILMAK.Çevre ,İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve diğer bağlayıcı düzenlemelere uygun hareket ederek , Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansının sürekli gelişimini sağlamak.

 • Faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreye etkilerin, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin tespitini yapmak ve gerekli önlemleri almak.
 • Faaliyetlerini yürütürken, enerji ve kaynak kullanımını minimuma indirmek için önlemler almak.
 • Atıkları kontrol altında tutarak, hava, su, toprağın kirlenmesini minimize etmek.
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm çalışanlar tarafından yaşatılabilmesi için gerekli olan duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek.
 • Sunulan tüm hizmetler sırasında; çalışanları ve faaliyetlerinden etkilenecek insanları, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan korumak.
 • Gerçekleştirilen faaliyetlerde, tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli izleyerek, gerekli düzenlemeleri yapmak ve her türlükorumayı sağlamak.
 • Verilen hizmetlerin çevreye etkilerini kamuoyuna duyurmak ve bilgiyi paylaşmak


Murat SUNAR
Genel Müdür

- İletişim

Bizimle iletişime geçin, deneyimli personelimiz size hemen yardımcı olsun.

Adresimiz

İnönü Cad.İnegöl Çarş.K:1 No:101 Osmangazi/BURSA/TÜRKİYE

Sosyal Medya

- Bize Yazın