ÇİSK (ÇEVRE - İSİG - KYS) POLİTİKAMIZ


Müşterilerimizin / Paydaşlarımızın beklentileri doğrultusunda, Ulusal – Uluslararası standartlarca belirlenmiş koşullar çerçevesinde, insan ve çevre emniyetini gözeterek inşaat projelerini gerçekleştirmek ve 

SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMAK,
YALIN YÖNETİM
YALIN ÜRETİM

İlkelerine bağlı kalarak, müşteri / PAYDAŞ beklentilerini en iyi şekilde algılayarak MÜŞTERİ / PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ ve SADAKATİNİ artan trendle MUHAFAZA ETMEK.

İnsan kaynağımızı;
EĞİTİMLİ
KATILIMCI
ÇÖZÜM ÜRETİCİ
EKİP RUHLU

olarak YETİŞTİRMEK ve ÇİSK/Toplam Kalite Yönetimini SÜREKLİ KILMAK.

Çevre ,İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve diğer bağlayıcı düzenlemelere uygun hareket ederek ,
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansının sürekli gelişimini sağlamak.

 

 • Faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreye etkilerin, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin tespitini yapmak ve gerekli önlemleri almak.
  • Faaliyetlerini yürütürken, enerji ve kaynak kullanımını minimuma indirmek için önlemler almak.
   • Atıkları kontrol altında tutarak, hava, su, toprağın kirlenmesini minimize etmek.
    • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm çalışanlar tarafından yaşatılabilmesi için gerekli olan duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek.
     • Sunulan tüm hizmetler sırasında; çalışanları ve faaliyetlerinden etkilenecek insanları, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan korumak. 
      • Gerçekleştirilen faaliyetlerde, tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli izleyerek, gerekli düzenlemeleri yapmak ve her türlükorumayı sağlamak.

     Verilen hizmetlerin çevreye etkilerini kamuoyuna duyurmak ve bilgiyi paylaşmak 

     Murat SUNAR
     Genel Müdür